logo

Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

Česká spořitelna, a. s. je banka s nejdelší tradicí na českém trhu. Vždy jí šlo o to, naučit lidi hospodařit a zajistit jim přístup k prosperitě. Své služby tak poskytuje jednotlivcům, malým a středním podnikům, městům a obcím. Financuje však i velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů. Mnohé z jejich produktů a služeb jsou jedničkami na českém trhu. Od roku 2000 jsou součástí silné středoevropské Skupiny Erste.

Věří dobrým věcem

Posiluje finanční gramotnost a jsou partnerem několika VŠ. Od samých začátků podporuje rozvoj svého okolí a místních komunit. Usiluje o zkvalitnění školství, podporuje seniory, lidi s mentálním postižením a věnuje se prevenci drogových závislostí. Svůj přístup a své služby přizpůsobuje lidem s různým druhem handicapu.

Sídlo společnosti

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Partneři

© 2018-2021 GJ.cz Všechna práva vyhrazena.